Karta över Vintrie

Vintrie är en tätort i södra Sverige som tillhör Malmö kommun i Skåne län. År 2010 rapporterades det en folkmängd i tätorten på totalt 670 invånare. Vintrie är geografiskt litet med en landyta på 0,3 km².

Tätorten är belägen i den sydvästra delen av Malmö kommun och ligger mellan Trelleborgsvägen och Lorensborgsgatan. Söder om Vintrie återfinns Yttre Ringvägen. Utöver att vara en tätort, är Vintrie även ett delområde inom stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö stad. Söder om Vintrie återfinns den mycket närliggande tätorten Bunkeflo. Eftersom de två tätorterna ligger så nära varandra, brukar deras namn sammansättas till Vintrie-Bunkeflo.