Karta över Malmö konstmuseum

Malmö konstmuseum är ett konstmuseum beläget i slottet Malmöhus i Malmö, Skåne. Konstmuseumet invigdes 1841 och har idag stora samlingar av bland annat nordisk samtidskonst och möbler och hantverk från södra Sverige. Museeut är ett av de främst i norden gällande nordisk konst och förvaltas av Malmö stad.

Varje år anordnar konstmuseet omkring tio utställningar, oftast med stort fokus på norden. Museets samling består av lite över 40 000 verk. De flesta av verken har kommit till museets förfogan genom donation eller eget aktivt samlande.