Karta över Skåne län

Skåne län är det sydligaste av Sverges län, och omfattar ungefär området som utgör det historiska landskapet Skåne. Länet gränsas av Halland, Kronoberg och Blekinge och har en förbindelse till Danmark genom Öresundsförbindelsen (Öresundsbron). Malmö är länets residensstad och länsstyrelsen har kontor i både Malmö och Kristianstad. Men det är Kristianstad som är huvudort för Region Skåne (tidigare landstinget) med lokaler för regionfullmäktige.

Det nuvarande länet kom till 1997 när de två tidigare länen Kristianstad och Malmöhus slogs samman för att bilda det nya Skåne län. Befolkningen i länet är över 1,3 miljoner vilket är 13 procent av Sveriges totala population. Därutöver täcker Skåne län en area som utgör 3 procent av Sveriges totala landarea.

Det finns totalt 33 kommuner i Skåne län, och det största av dem är Malmö kommun med omkring 340 000 invånare, sedan följer Helsinborg kommun, Lund kommun och Kristianstad kommun.