Karta över Malmö synagoga

Malmö synagoga är en synagoga i Malmö stad som byggdes och invigdes 1903. Den är den enda synagogan i Malmö och var vid sin invigning den första icke-kristna gudstjänst lokalen i Sverige. Ritad av malmöarkitekten John Smedberg, synagogan är byggd i Morisk stil (en av få kvar i Europa). Gudstjänstordningen i synagogan är ortodox.

Synagogen har attackerats vid två olika tillfällen, både under 2010 och 2012. Vid båda attackerna skede ingen större skada till byggnaden, men vid attacken 2012 gick ett fönster sönder.