Karta över Sverige

Sverige, formellt Konungariket Sverige, är beläget på den östra sidan av den Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. I väst gränsar landet till Norge, i nordost till Finland och i sydväst till Danmark genom Öresundsförbindelsen. Med en area på 447 425 km² är Sverige det geografiskt största landet i Norden, och det femte största i Europa.

Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner och huvudstaden är Stockholm. Stockholm även är landets största stad med omkring 1,4 miljoner invånare, därefter följer Göteborg med strax över 600 000 invånare. Malmö och Uppsala är Sveriges tredje och fjärde största städer utifrån invånare.

I södra Sveriges finner man särskilt mycket jordbruksmark, men i andra delar av landet utgör skog den största delen av Sveriges landyta. Skog täcker nämligen totalt 60 procent av landets totalyta, och 75 procent av landarean.