Karta över Malmöhus

Malmöhus eller Malmöhus slott är ett slott beläget på Slottsholmen i Malmö, Skåne. Slottet är en del av Malmö museer och ägs idag av den svenska staten och förvaltas av den Statens fastighetsverk.

Malmöhus has medeltida anor. År 1434 påbörjades den ursprungliga byggnationen av slottet på order av kung Erik av Pommern. Men delar av byggnaden förstördes i en eldsvåda under 1500-talet och mellan 1530 och 1539 lät den danska kungen Kristian III bygga om slottet till den byggnad som står där i dag.