Karta över Skåne

Skåne län, Sverige

Skåne är det sydligaste av Sveriges historiska landksap. Landskapet har en befolkning på omkring 1 320 000, vilket är 13 procent av Sveriges totala befolkning, och är det näst mest tätbefolkade landskapet i Sverige. På grund av dess sydliga placering, upplever Skåne ett mildare klimat än resten av Sveriges landskap, men variaton inom landskapet förekommer.

I norr begränsas landskapet av Halland och Småland, i öster av Blekinge och Östersjön, i söder av Östersjön och i väster av Öresund som skiljer Skåne från Danmark samt Kattegatt som är ett bihav till Nordsjön. Sedan invigningen av Öresundsbron år 2000 som sträcker sig över Öresund, har Skåne en bil- och järnvägsförbindelse med Danmark. Skåne utgör en del av den transnationella Öresundsregionen. Den största staden i Skåne är Malmö som har en befolkning på strax över 316 000. Malmö är den tredje största staden i Sverige, och den femte största i Skandinavien.