Karta över Caroli kyrka

Kattsundsgatan, Malmö, Skåne län, Sverige

Caroli kyrka var fram till 2010 en aktiv kyrka vid Östergatan och Kattsundsgatan i Malmö stad, Skåne län. År 2010 avsakraliserades Caroli kyrka och numera hålls inga gudstjänster i kyrkan.

Redan på sent 1600-tal byggdes Caroli kyrka för första gången. Kyrkan fitt sitt namn efter den tidigare regenten Karl IX. Under denna tid hölls gudstjänsterna i kyrkan på tyska för att vara till lags för tyska handelsmän i Malmö. Det var inte förrän 1880 som den kyrkobyggnad som står på platsen idag färdigställdes.