Karta över Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är en utbildning- och forskningsinstitut inom området musik i Malmö, Skåne län. Musikhögskolan utgör tillsammans med Konsthögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga instituten vid Lunds universitet.

Det finns för tillfället ungefär 450 inskrivna studenter och 235 (varav tio doktorander) anställda vid musikhögskolan. Högskolan ämnar att utbilda musiker och musiklärare samt bedriva forskning inom musik och musikpedagogik. Därutöver strävar musikhögskolan i Malmö på att hjälpa stärka musikens roll i samhället genom samarbeten med skola och kulturliv.