Karta över Malmö universitet

Malmö universitet är ett svenskt statligt universitet beläget i centrala Malmö, Skåne. Det grundades 1998 och var ursprungligen en högskola. Den 1 januari 2018 fick högskolan ställning som universitet och idag har det omkring 24 000 inskrivna studenter, 200 doktorander och 1 600 anställda.

Universitet är det nionde största läroverket i Sverige och har partnerskap och utbyten med över 240 andra universitet världen över. Ungefär en tredjedel av de inskrivna studenterna har en internationell bakrund. En stor del av utbildningen är lokaliserad på Universitetsholmen.