Karta över Stapelbäddsparken

Stapelbäddsparken är en skateboardpark belägen i delområdet Västra hamnen i Malmö, Skåne. Det är därutöver även en förening och kreativt centrum som inriktar sig på ungdomar och gatukultur i Malmö. Parken är designad av Stefan Hauser.

Namnet Stapelbäddsparken kommer från att skateboardparken, föreningens första byggprojekt, finns i området där stadens sista stapelbädd, Stappelbädd 7, är bevarad. Skateboardparken invigdes 2005 och täcker en betongyta på 1 800 kvardratmeter. Stapelbäddsparken renoverades 2011 och är numera en arena för kultur och ungdomsaktiviteter under namnet STPLN.