Stadskarta över Malmö

Malmö är en tätort belägen i sydvästra Sverige i Skåne län. Tätorten är kommunöverskridande; den största delen av Malmö ingår i Malmö kommun, medan en mindre del utgörs av Arlöv i Burlövs kommun. Malmö gränsar i väster till Öresund nära Sveriges mest sydvästra punkt. Malmö utgör därmed en del av den transnationella Öresundsregionen tillsammans med Köpenhamn och ett antal danska öar. Sedan invigningen av Öresundsbron år 2000 som sträcker sig över Öresundsvattnet, har Malmö en bil- och järnvägsförbindelse med Danmark genom den 8 kilometer långa förbindelsen.

Det är viktigt att skillja på Malmö tätorten och Malmö stad. Malmö hänvisar till tätorten som främst består av den urbana delen av Malmö kommun samt det mindre området Arlöv i Burlövs kommun. Malmö stad är däremot i stort sett synonymt med Malmö kommun och innefattar, utöver Malmö och Arlöv, även andra närliggande områden.

Malmö har en befolkning på strax under 317 000 och är Sveriges tredje största tätort och Skandinaviens femte största tätort. Malmö ingår därutöver i storstadsområdet Stormalmö och här finns det totalt 750 829 invånare (2021). Befolkningen i Malmö är relativt ung då nästan hälften av invånarna är under 35 år gamla. I Malmö finns det även en ovanligt stor andel av befolkningen som har ett utländskt ursprung. År 2019 hade 55,5 procent av befolkningen minst en förälder som kom från utlandet. Mellanöstern, Afrikas horn, Forna Jugoslavien och Danmark är de fyra vanligaste platserna som Malmös invandrare har sitt ursprung från.

Malmö är en viktig knutpunkt för många järnvägar i Sverige. Malmö centralstation traffikeras av tåg som avgår till bland annat Kalmar, Göteborg, Karlskrona och Stockholm. Öresundsbanan är järnvägen som förbinder Malmö med Köpenhamn och Köpenhamn flygplats. Under vissa delar av året (främst sommarhalvåret) avgår även tåg från Malmö till Berlin och Duvet. År 2010 färdigställdes även Citytunneln som möjliggör för tåg att inte behöva vända när de passerar Malmö. I samband med färdigställandet byggdes även två stationer, den underjordiska stationen Triangeln samt en i Hyllie. Malmö har även en egen flygplats. De flesta av flygen som avgår härifrån är inrikesflyg, med Stockholm som den främsta destinationen.

På grund av sin sydliga position har Malmö ett varmare klimat än de mer nordliga delarna av Sverige. Precis som andra områden i södra Sverige har Malmö nämligen ett tempererat klimat med milda eller kalla vintrat och mycket varma somrar. Malmös klimat är även varmare än de flesta andra områdena i världen som sitter vid en liknande breddgrad. Detta beror på Golfströmmen som sträcker sig från Mexiko till nordvästra Europa och påverkar klimatet här. Under vintrarna upplever Malmö molnigt och grått väder. Snö faller främst mellan december och mars, men brukar endast ligga kvar på marken en kort tid. Dagarna under denna period är även mycket korta med endast några få timmar av dagsljus. Under somrarna är vädret i Malmö ofta halvklart, och dagarna är mycket långa. Den årliga nederbörden i området är omkring 603mm, med i genomsnitt 169 regniga dagar om året.