Karta över Öresundsförbindelsen

Öresundsförbindelsen, ofta endast kallad Öresundsbron, är en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn som öppnade 1 juli år 2000. Förbindelsen består av en brodel (Öresundsbron) som är 7,8km lång och löper från den svenska sidan av Öresund till den tillverkade ön Pepparholm i Danmark. Den sista delen av förbindelsen är en undervattenstunnel som går från Pepparholm till den danska ön Amager.

Förbindelsen består därutöver av en motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen är en del av E20 och järnvägen en del av Öresundsbanan.