Karta över Husie

Innan år 2013 var Husie en stadsdel i den nordöstra delen av Malmö kommun, i Skåne län. Husie var nära beläget Malmö’s stadsgräns och hade bra tillgång till gröna områden. Under 2012 rapporterades det att stadsdelen hade en folkmängd på strax under 21 000 invånare (utav kommunens totala 307 758 invånare). Husie sträckte sig över en landyta på 2 984 hektar och hade en folktäthet på cirka 700 invånare / km².

Under 2013 slogs Husie samman med stadsdelen Rosengård för att bilda det nya stadsområdet Öster. Innan sammanslagningen bestod Husie av totalt 14 stycken mindre områden.