Karta över Malmö universitet

Malmö universitet är ett svenskt statligt universitet beläget i centrala Malmö, Skåne. Det grundades 1998 och var ursprungligen en högskola. Den 1 januari 2018 fick högskolan ställning som universitet och idag har det omkring 24 000 inskrivna studenter, 200 doktorander och 1 600 anställda. Universitet är det nionde största läroverket …

Karta över Musikhögskolan i Malmö

Musikhögskolan i Malmö är en utbildning- och forskningsinstitut inom området musik i Malmö, Skåne län. Musikhögskolan utgör tillsammans med Konsthögskolan och Teaterhögskolan den Konstnärliga instituten vid Lunds universitet. Det finns för tillfället ungefär 450 inskrivna studenter och 235 (varav tio doktorander) anställda vid musikhögskolan. Högskolan ämnar att utbilda musiker och …