Karta över Caroli kyrka

Caroli kyrka var fram till 2010 en aktiv kyrka vid Östergatan och Kattsundsgatan i Malmö stad, Skåne län. År 2010 avsakraliserades Caroli kyrka och numera hålls inga gudstjänster i kyrkan. Redan på sent 1600-tal byggdes Caroli kyrka för första gången. Kyrkan fitt sitt namn efter den tidigare regenten Karl IX. …

Karta över Malmö synagoga

Malmö synagoga är en synagoga i Malmö stad som byggdes och invigdes 1903. Den är den enda synagogan i Malmö och var vid sin invigning den första icke-kristna gudstjänst lokalen i Sverige. Ritad av malmöarkitekten John Smedberg, synagogan är byggd i Morisk stil (en av få kvar i Europa). Gudstjänstordningen …

Karta över Sankt Petri kyrka

Sankt Petri kyrka är en kyrka i centrala Malmö, Skåne län. Kyrkan är byggd som en basilika (med tre skepp och tvärskepp) i en stil kallad tegelgotik. När Sankt Petri kyrka färdigställdes under början av 1300-talet var kyrkan Malmö stads huvudsakliga kyrkobyggnad. Idag är kyrkan vigd till två olika helgon, …

Karta över Sant Johannes kyrka

Sant Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö stad som ligger i närheten av Triangeln i stadsdelen Innerstaden. Kyrkan har fått sitt namn efter aposteln Johannes och tillhör Lunds stift. Byggnationen av kyrkobyggnaden påbörjades 1903 och var klar fem år senare 1907. Kyrkan är byggd i enlighet med jugendstilen och …