Malmö kommun

Malmö kommun, ofta kallad Malmö stad, är en kommun i nuvarande Skåne län. Innan tillkomster av Skåne län 1997 tillhörde kommunen tidigare Malmöhus län. Malmö kommun föredrar namnet Malmö stad och användet det när möjligt. Kommunen ligger belägen i den sydvästra delen av Skåne län. I norr gränsar Malmö kommun …

Karta över Skåne län

Skåne län är det sydligaste av Sverges län, och omfattar ungefär området som utgör det historiska landskapet Skåne. Länet gränsas av Halland, Kronoberg och Blekinge och har en förbindelse till Danmark genom Öresundsförbindelsen (Öresundsbron). Malmö är länets residensstad och länsstyrelsen har kontor i både Malmö och Kristianstad. Men det är …

Karta över Skåne

Skåne är det sydligaste av Sveriges historiska landksap. Landskapet har en befolkning på omkring 1 320 000, vilket är 13 procent av Sveriges totala befolkning, och är det näst mest tätbefolkade landskapet i Sverige. På grund av dess sydliga placering, upplever Skåne ett mildare klimat än resten av Sveriges landskap, …

Karta över Sverige

Sverige, formellt Konungariket Sverige, är beläget på den östra sidan av den Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. I väst gränsar landet till Norge, i nordost till Finland och i sydväst till Danmark genom Öresundsförbindelsen. Med en area på 447 …